dec 152011
 

A szekrények mélyén megbújó, kilencvenéves kötvények az értékpapírgyűjtôknek biztosan érdekesek, de akár maga a követelés is vagyonokat érhet. Rég letűnt államok jogutódjai ugyanis olykor meglepôen tisztességesen helytállnak.

Két ösvény vezet a meggazdagodáshoz. Az egyiken járnak a zsenik, a másikon az elemzô készséggel megáldott mesteremberek. Az igazi géniuszok addig nem létezô módszerek kiötlôi. Receptjük nincs. Zseninek születni kell. A másik ösvény vándorai nem találnak ki semmi újat, de kitűnô érzékkel ismerik fel a profitot hozó módszert és kellô szakértelemmel, kitartással „játsszák le” a megírt kottát.

André Kostolany inkább a zseni kategóriába tartozott. Ô találta fel, miképp lehet pénzt csinálni a mindenki más által értéktelennek hitt értékpapírokból. Egy spekuláns bölcsessége című könyvében azt is bevallotta a rá mindig jellemzô szelíd humorával: „Errôl akkor szoktam mesélni, ha kicsit dicsekedni akarok”.

További érmék, értékpapírok,kötvénye,  részvények, záloglevelek  a www.wertpapieren.net oldalon.